top of page

Nesodden Kunstnere er stiftet av kunstnere som er medlemmer i Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere eller Forbundet Frie Fotografer, og som bor og/eller arbeider i Nesodden kommune.

Nesodden Kunstnere er den nye organisasjonen for skapende kunstnere innen det visuelle kunstfeltet på Nesodden. Vi ønsker legge tilrette for at det rike og unike kunstlivet i vår kommune oppdages og gjøres tilgjengelig for alle. Tall fra Norsk Kulturindeks viser at Nesodden er den kommunen i Norge med størst antall profesjonelle kunstnere per innbygger. Her finnes en rekke utøvere med stor faglig integritet, og omfattende produksjon. Mange har internasjonale karrierer. Nesodden Kunstnere har 2021 april 73 medlemmer. 

 

Nesodden Kunstnere  ønsker legge tilrette for at det rike og unike kunstlivet i vår kommune oppdages og gjøres tilgjengelig for alle. 

 

Visuell kunst rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk.

Dagens kunstfelt omfatter maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulptur video/film/dokumentar, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst, streetart, grafitti, tegneserier, artists' books, bruk av uterom og offentlige rom med mer. Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner.

 

I dag er det ingen form for felles organisering og oversikt over kunstnerne i Nesodden kommune, hvilket betyr at verken kommunens politikere, publikum, Virksomhet kultur/administrasjon, Nesodden Kulturråd eller andre har en offisiell kanal hvor de kan nå oss. 
Nesodden Kunstnere vil bidra til at våre stemmer og kunnskap skal gjøre en forskjell i saker som angår kunstlivet på Nesodden, og ønsker knytte sterkere bånd til de formelle aktørene i kunstfeltet. Vi håper at politikere og andre vil utforske muligheter for samarbeid og nye løsninger sammen med oss. 

 

Våre hovedmål:

Utnytte det store kunstneriske potensialet i Nesodden kommune bedre. Gjennomføre arrangementer, arbeide for etablering av nye arenaer og visningssteder slik at publikum kan oppleve samtidskunst også i egen kommune. Forene krefter og løfte i lag gjennom en felles kunstplan.

 

Nesodden Kunstnere starter vår virksomhet med å etablere nettsiden "Nesodden Kunstnere". Her viser vi en oversikt over profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet i kommunen, og synliggjør den enkeltes kunstnerskap. 

            

Kontaktperson:
Anne Line Sund

sundanneline@gmail.com

bottom of page